Serpal super 550EC, 585EC, 600EC, 777EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Serpal super 550EC, 585EC, 600EC, 777EC

Serpal super 550EC, 585EC, 600EC, 777EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (500g/l), (500g/l), (500g/l) + Cypermethrin 50 g/l (85g/l), (100g/l), (277g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    550EC: Rầy nâu, sâu đục bẹ/ lúa585EC: Rệp sáp/ cà phê, rầy nâu/ lúa600EC: Rệp sáp/ cà phê; rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa777EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa