SentriconTM HD 0.5RB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » SentriconTM HD 0.5RB

SentriconTM HD 0.5RB

  • Hoạt chất: Hexaflumuron (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng