Sedox 200EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sedox 200EC

  • Hoạt chất: Acetamiprid 30g/l + Pyridaben 170g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/ lúa