Secure 10EC, 10SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Secure 10EC, 10SC

Secure 10EC, 10SC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    10EC: sâu xanh da láng/ đậu đỗ lấy hạt, sâu cuốn lá/ lúa10SC: sâu xanh da láng/ lạc