Sectox – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sectox

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    100WP: rầy nâu/ lúa 50EC, 100EC, 200EC, 700WG: rầy nâu, bọ trĩ/ lúa