SecSaigon 5 EC, 10EC, 25EC, 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » SecSaigon 5 EC, 10EC, 25EC, 50EC

SecSaigon 5 EC, 10EC, 25EC, 50EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    5EC: sâu xanh/ hoa cây cảnh, sâu cuốn lá/ lúa10EC: nhện đỏ/ bông vải, sâu khoang/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa25EC: sâu hồng/ bông vải, sâu cuốn lá/ lúa50EC: rệp/ cà phê, sâu cuốn lá/ lúa, sâu xanh da láng/ đậu tương