Seahawk 650SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Seahawk 650SC

Seahawk 650SC

  • Hoạt chất: Fipronil 500g/l + Indoxacarb 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, sâu keo/lúa; sâu xanh da láng/đậu tương