Sconew 175SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sconew 175SC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 125g/l + Kasugamycin 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Vipes Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa