Scogold 300EC, 479EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Scogold 300EC, 479EC

Scogold 300EC, 479EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/lúa