Schiepusamy 285EC, 300SC, 350SC, 525WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Schiepusamy 285EC, 300SC, 350SC, 525WP

Schiepusamy 285EC, 300SC, 350SC, 525WP

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 110g/l (200g/l), (250g/l), (200g/kg) + Fipronil 175g/l (100 g/l) (100g/l), (325g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    285EC, 300SC, 350SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa525WP: Sâu cuốn lá/ lúa