Schesyntop 500WG 550WG, 600WG, 650WP, 666EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Schesyntop 500WG 550WG, 600WG, 650WP, 666EC

Schesyntop 500WG 550WG, 600WG, 650WP, 666EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 10g/kg (50g/kg), (50g/kg), (400g/kg) (500g/l) + Pymetrozine 490g/kg (500g/kg), (550g/kg), (250g/kg), (166g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    500WG, 550WG, 600WG, 650WP, 666EC: rầy nâu/lúa666EC: rệp sáp/cà phê