Scheccjapane super 500WG, 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Scheccjapane super 500WG, 750WG

Scheccjapane super 500WG, 750WG

  • Hoạt chất: Pymetrozine (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    500WG: Rầy nâu/lúa 750WG: Rầy nâu, bọ trĩ/lúa