Scarbenindia super 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Scarbenindia super 500SC

Scarbenindia super 500SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư/ xoài