SBC-Thon Trang 190EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » SBC-Thon Trang 190EC

SBC-Thon Trang 190EC

  • Hoạt chất: Abamectin 40 g/l + Permethrin 150 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa