Sausto 1EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sausto 1EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Môi trường Quốc tế Rainbow
  • Đối tượng phòng trừ:

    1EC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu xanh bướm trắng, sâu tơ/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu côve; sâu xanh/ cà chua 50WG: Sâu cuốn lá/lúa, sâu tơ/cải bắp