Sasumi 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sasumi 70WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 60% + Oxolinic acid 10%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa