Sasa 20 WP, 25 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Sasa 20 WP, 25 WP

Sasa 20 WP, 25 WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa