Sarudo 18WP, 500.5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sarudo 18WP, 500.5EC

Sarudo 18WP, 500.5EC

  • Hoạt chất: Acetochlor 16 % (500g/l) + Bensulfuron Methyl 1.6% (0.3g/l) + Metsulfuron Methyl 0.4% (0.2g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    18WP: cỏ/ lúa cấy 500.5EC: cỏ/ sắn, lạc