Saromite 57 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Saromite 57 EC

Saromite 57 EC

  • Hoạt chất: Propargite (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện đỏ/ chè; nhện gié, bọ phấn /lúa, nhện lông nhung/nhãn