Sargent 6GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sargent 6GR

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa, mía; rầy nâu/ lúa; mối, ve sầu/ cà phê