Saprol 190DC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Saprol 190DC

  • Hoạt chất: Triforine (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    phấn trắng/ hoa hồng, đạo ôn/lúa, thán thư/ xoài, đốm nâu/thanh long