Sappro 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sappro 500EC

Sappro 500EC

  • Hoạt chất: Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos ethyl 300g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê