Sapful 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sapful 80WP

  • Hoạt chất: Difenoconazole 15% + Isoprothiolane 25% + Tricyclazole 40%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Điền Thạnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa