Sanvalerate 200 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sanvalerate 200 EC

Sanvalerate 200 EC

  • Hoạt chất: Fenvalerate (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Longfat Global Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít/ lúa