Sanpyriphos 20EC, 48EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sanpyriphos 20EC, 48EC

Sanpyriphos 20EC, 48EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    2 0EC: sâu đục thân/ lúa48EC: sâu khoang/ lạc