Sanazine 500 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sanazine 500 SC

Sanazine 500 SC

  • Hoạt chất: Atrazine (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Longfat Global Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, ngô