Sanaphen 600 SL, 720 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sanaphen 600 SL, 720 SL

Sanaphen 600 SL, 720 SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa, mía