Sanafos 666EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sanafos 666EC

Sanafos 666EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 370g/l + Cypermethrin 96g/l + Quinalphos 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục thân/lúa