Samino 5.1 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Samino 5.1 SL

  • Hoạt chất: ATCA 5.0 % + Folic acid 0.1 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa