Salame 602WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Salame 602WP

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/kg + Tricyclazole 450 g/kg + Cytokinin 2g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt/ lúa