Sakura 40WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sakura 40WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 25% + Hymexazol (min 98%) 15%
  • Tổ chức đăng ký: Mitsui Chemicals Agro, Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ/ lúa