Sako 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Sako 25WP

  • Hoạt chất: Fenoxanil (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Agricare Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa