Saizole 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Saizole 5SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty ' CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    phấn trắng/ nho; nấm hồng/ cao su, cà phê; đốm lá/ lạc; lem lép hạt, khô vằn/ lúa; chết cây con/cà rốt; vàng rụng lá/cao su