Saipora 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Saipora 350SC

Saipora 350SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 300g/l + Hexaconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng rụng lá/cao su