Saipan 2 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Saipan 2 SL

  • Hoạt chất: Kasugamycin (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, bạc lá/lúa, thối nhũn/bắp cải, loét/cam