Saimida 100SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Saimida 100SL

Saimida 100SL

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê