Sai-one 15EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Sai-one 15EC

Sai-one 15EC

  • Hoạt chất: Fluazifop-P-Butyl (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lạc