Sago – Super 3 GR, 20EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sago – Super 3 GR, 20EC

Sago – Super 3 GR, 20EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Methyl (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    3GR: sâu đục thân/ lúa, ve sầu/ cà phê, sâu đục bắp/ ngô20EC: rệp sáp/ cà phê; bọ trĩ/ điều