Sadavi 18 SL, 95WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Sadavi 18 SL, 95WP

Sadavi 18 SL, 95WP

  • Hoạt chất: Thiosultap-sodium (Nereistoxin) (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP DV NN & PTNT Vĩnh Phúc
  • Đối tượng phòng trừ:

    18SL: bọ xít, sâu cuốn lá/ lúa 95WP: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ xít hôi/ lúa