Saco 600 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Saco 600 EC

  • Hoạt chất: Butachlor (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng