S-H Thôn Trang 3.8EC, 4.8EC, 5.8EC, 6.5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » S-H Thôn Trang 3.8EC, 4.8EC, 5.8EC, 6.5EC

S-H Thôn Trang 3.8EC, 4.8EC, 5.8EC, 6.5EC

  • Hoạt chất: Abamectin 33g/l (43g/l), (53g/l), (60g/l) + Emamectin benzoate 5g/l (5g/l), (5g/l), (5g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    3.8EC, 4.8EC, 5.8EC: sâu cuốn lá/ lúa 6.5EC: sâu đục bẹ/ lúa