Rutilan 10SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Rutilan 10SL

Rutilan 10SL

  • Hoạt chất: Imazethapyr (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lạc