Russi 10 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Russi 10 WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Gold Ocean
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng