Rus-Sunri 110WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Rus-Sunri 110WP

Rus-Sunri 110WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 10g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lúa gieo thẳng