Rumba 15BR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rumba 15BR

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Khánh Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa