Rubvin 276SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Rubvin 276SL

Rubvin 276SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ ca cao, đất không trồng trọt