Roverusa 85GR, 600EC, 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Roverusa 85GR, 600EC, 650WP

Roverusa 85GR, 600EC, 650WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 5 g/kg, (100g/l), (300g/kg) + Fenobucarb 80 g/kg, (500g/l), (350g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa