Roshow 460SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Roshow 460SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 60g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa