Rorigold 680WG, 720WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Rorigold 680WG, 720WP

Rorigold 680WG, 720WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 600 g/kg (640g/kg) + Metalaxyl 80g/kg (80g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    680WG: Lem lép hạt, vàng lá chín sớm/ lúa 720WP: Lem lép hạt/ lúa