Rorang 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rorang 50WP

  • Hoạt chất: Iprodione (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM ACP
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa